ubezpieczenia komunikacyjne
AC OC NW assistance
ubezpieczenia majątkowe
domów, mieszkań, budynków gospodarczych

Jesteśmy mobilni – dowozimy polisę pod wskazany adres!

ubezpieczenia komunikacyjne

OC – ubezpieczenie obowiązkowe posiadacza pojazdu mechanicznego AC – ubezpieczenie dobrowolne, gwarantujące wypłatę odszkodowania w razie kradzieży, uszkodzenia, zniszczenia pojazdu NW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ASSISTANCE – ubezpieczenie kosztów pomocy drogowej na terenie kraju i Europy (holowanie, naprawa na trasie, zakwaterowanie w hotelu, powrót innym środkiem transportu, zaliczka na zakup części, samochód zastępczy) ZK – zielona karta PAKIETY OC/AC/NW – dla pojazdów do 10 roku eksploatacji, zakupionych w polskiej sieci dealerskiej i pochodzących z prywatnego importu

ubezpieczenia majątkowe

domów mieszkań budynków gospodarczych budowli budynków w budowie Ubezpieczenie to obejmuje ryzyko pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, osunięcia się ziemi, wichury, gradu, zalania i.t.p. Posiadamy w swojej ofercie również specjalne ubezpieczenie nieruchomości, będące zabezpieczeniem spłaty kredytu.

ubezpieczenia podmiotów gospodarczych

sklepów aptek piekarni zakładów produkcyjnych restauracji, kawiarni, cukierni, winiarni hoteli, ośrodków wczasowych zakładów fryzjerskich, kosmetycznych agencji reklamowych podmiotów posiadających umowy z NFZ