oferta

· ubezpieczenia komunikacyjne:

OC – ubezpieczenie obowiązkowe posiadacza pojazdu mechanicznego
AC – ubezpieczenie dobrowolne, gwarantujące wypłatę odszkodowania w razie kradzieży, uszkodzenia, zniszczenia pojazdu
NW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
ASSISTANCE – ubezpieczenie kosztów pomocy drogowej na terenie kraju i Europy (holowanie, naprawa na trasie, zakwaterowanie w hotelu, powrót innym środkiem transportu, zaliczka na zakup części, samochód zastępczy)
ZK – zielona karta
PAKIETY OC/AC/NW – dla pojazdów do 10 roku eksploatacji, zakupionych w polskiej sieci dealerskiej i pochodzących z prywatnego importu

· ubezpieczenia majątkowe:

domów
mieszkań
budynków gospodarczych
budowli
budynków w budowie
Ubezpieczenie to obejmuje ryzyko pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, osunięcia się ziemi, wichury, gradu, zalania i.t.p.
Posiadamy w swojej ofercie również specjalne ubezpieczenie nieruchomości, będące zabezpieczeniem spłaty kredytu.

· ubezpieczenia podmiotów gospodarczych

sklepów
aptek
piekarni
zakładów produkcyjnych
restauracji, kawiarni, cukierni, winiarni
hoteli, ośrodków wczasowych
zakładów fryzjerskich, kosmetycznych
agencji reklamowych
podmiotów posiadających umowy z NFZ

· ubezpieczenia przeznaczone dla osób wyjeżdżających w podróż zagraniczną

· ubezpieczenia na życie – są to ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia lub życia, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, trwałego częściowego inwalidztwa

· ubezpieczenia rolne

· ubezpieczenia ochrony prawnej